• Home »
  • Uncategorized »
  • ติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) สมุนไพรแปรรูปกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย

ติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) สมุนไพรแปรรูปกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การทำมะกรูดแปลงร่าง และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557 ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

View (313)