• Home »
  • Uncategorized »
  • โครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2557 ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยดำเนิน การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกะหรี่พัพฟ์ไส้สมุนไพร ขนมเปี๊ยะทอดไส้สมุนไพร ขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้สมุนไพร ไดฟูกุไส้สมุนไพร และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน

 21 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20

View (288)